Välkommen

Inom kort kommer mer info om vad som händer i klubben.
Medlemskap
Vid intresse av medlemskap i föreningen eller om ni har några frågor så är ni välkomna att höra av er till oss via mail eller telefon.OBS!
Dags att betala medlemsavgift för 2015
Medlemsavgiften är för enskild 150kr
För hel familj 200kr
Sätt in avgiften på Cl. 8431- 9 Kontonr. 53 044 097- 3 iban. SE2480000843190530440973 och märk med ditt namn.